De aan-en verkoop van woningen groeit met 34,5% jaar-op-jaar

De aan-en verkoop van woningen neemt in alle autonome gemeenschappen toe, met name op de Balearen (66,7%), de Canarische Eilanden (54,9%), Extremadura (49,1%), Castilla y León (48,5%).

De prijs van m2 stijgt met 6,8% jaar-op-jaar nationaal. De stijgingen op de Balearen (22,6%), Cantabrië (21,3%), Asturië (18,2%), Extremadura (17,4%) en de Valenciaanse Gemeenschap (16,2%) vallen op, evenals de dalingen in Galicië (-39,4%), Navarra (-4,6%) en La Rioja (-2,9%).

De leningen voor woningaankoop stegen op nationaal niveau met 28,3% op jaarbasis. Zij groeien in alle autonome regio ‘ s en met dubbele cijfers, met name Castilla y León (53,3%), Cantabrië (47,9%) en de Canarische Eilanden (44,3%).

De oprichting van nieuwe bedrijven groeide met 0,9% jaar-op-jaar nationaal. De stijgingen in Extremadura( 43,1%), Aragon (21,9%), Castilla y León (20,4%), Baskenland (19,0%) en de Balearen (10,1%) en de tegenslagen in Murcia (-26,9%), Navarra (-19,3%), La Rioja (-16,2%) en Asturië (-10,2%) vallen op.

In januari 2022 steeg de aan-en verkoop van woningen ten opzichte van januari 2021 met 34,5%, de toekenning van hypothecaire leningen voor de aankoop van woningen met 28,3% en de oprichting van nieuwe bedrijven met 0,9%.

Meer huisverkoop en tegen een hogere prijs

Het aantal verkopen steeg met 34,5% jaar-op-jaar nationaal, tot 47.503 eenheden en de gemiddelde prijs per vierkante meter bedroeg € 1.599 /m2, het registreren van een stijging van 6,8% jaar-op-jaar.

Per type woning steeg de verkoop van appartementen met 37,0% jaar-op-jaar, tot 36.058 eenheden, terwijl eengezinswoningen steeg met 27,3% jaar-op-jaar, tot 11.444 eenheden.

De prijzen van appartementen stegen met 4,2% ten opzichte van dezelfde maand van het voorgaande jaar, tot € 1.76 / m2, terwijl de prijs van eengezinswoningen gemiddeld € 1.301 /m2 bedroeg, met een stijging van 11,1%.

Toename van de verkoop door autonome gemeenschappen

De huisverkoop groeide in alle Spaanse autonome gemeenschappen de Spaanse autonome gemeenschappen waar we een evolutie boven het nationale gemiddelde noteerden (34,5%) waren: Balearen (66,7%), Canarias (54,9%), Extremadura (49,1%), Castilla y León (48,5%), Comunidad Valenciana (45,1%), Andalusië (41,1%), La Rioja (40,0%), Asturië (39,5%), Castilla-La Mancha (37,9%) en Cantabrië (35,8%). De kleinste stijging werd geregistreerd in Navarra (2,1%).

Stijging van de huizenprijs

De prijs van m2 steeg met 6,8% jaar-op-jaar nationaal. In 14 autonome gemeenschappen was er een stijging van de prijs van woningen en in de overige drie daalde.

In orde van grootte werden stijgingen met dubbele cijfers waargenomen op de Balearen (22,6%), Cantabrië (21,3%), Asturië (18,2%), Extremadura (17,4%), Valenciaanse Gemeenschap (16,2%), Aragon (12,7%), Catalonië (11,9%), Madrid (11,4%) en Andalusië (11,2%).

Daarentegen waren de huizenprijzen teruggelopen in Galicië (-39,4%), Navarra (-4,6%) en La Rioja (-2,9%).

Verhoging van de leningen voor de aankoop van woningen

In November, hypotheekleningen voor huisaankopen groeide met 28,3% jaar-op-jaar nationaal, tot 24.606 operaties. Het gemiddelde bedrag hiervan bedroeg 2,2% op jaarbasis en bedroeg gemiddeld € 150.119.

Het percentage woningaankopen dat met een hypothecaire lening werd gefinancierd, bedroeg 51,8%. Bovendien bedroeg het bedrag van de lening bij dit soort aankopen met financiering gemiddeld 73,6% van de prijs.

Op regionaal niveau namen hypotheekleningen voor de aankoop van woningen in alle autonome gemeenschappen toe en bereikten ze tarieven met dubbele cijfers. Deze stijgingen zijn vooral te zien in Castilla y León (53,3%), Cantabrië (47,9%) en de Canarische Eilanden (44,3%). De kleinste stijging werd geregistreerd in Navarra (11,1%).

Wat het gemiddelde bedrag van de nieuwe hypothecaire leningen voor de aankoop van woningen betreft, bleef de ontwikkeling op regionaal niveau ongelijk, aangezien deze in twaalf autonome gemeenschappen groeide en in de overige vijf daalde. De stijgingen in Asturië (12,8%), Cantabrië (11,4%), Aragon (10,5%) en de Canarische Eilanden (10,4%) en de tegenslagen in La Rioja (60,9%) en Navarra (-3,6%) vielen op.

Toename van de oprichting van ondernemingen

Gegevens van de notaris statistische Informatie Centrum blijkt ook dat in januari 2022 de oprichting van bedrijven bedroeg 0,9% jaar-op-jaar, tot 7.921 nieuwe bedrijven. Hiervan bereikten bedrijven met een oprichtingskapitaal van tussen de €3.000 en € 4.000 6.026 nieuwe bedrijven, wat neerkomt op een stijging van 1,0%. Binnen deze, het gemiddelde kapitaal van de oprichting bedroeg € 3.024.

Op regionaal niveau is het ontstaan van nieuwe samenlevingen toegenomen in zeven autonome gemeenschappen en afgenomen in de overige tien. De stijgingen bereikten dubbele cijfers in Extremadura (43,1%), Aragon (21,9%), Castilla y León (20,4%), Baskenland (19,0%) en de Balearen (10,1%). De belangrijkste tegenslagen waren Murcia (-26,9%), Navarra (-19,3%), La Rioja (-16,2%) en Asturië (-10,2%).

De gegevens over de laatste drie maanden van de reeks van deze nota zijn voorlopig totdat 100% van de informatie waarmee deze verslagen zijn opgesteld beschikbaar is.

Geef een antwoord